De samenstelling van het bestuur zoals hierboven aangegeven is bepaald door de algemene ledenvergadering van 1 mei 2022