nv-engelermeer.nl

Onze vereniging

De NVE is een activiteitenvereniging die enerzijds haar leden probeert te vermaken door middel van het organiseren van sport-en spelactiviteiten en anderzijds de belangen van haar leden wil behartigen bij de plaatselijke overheid.

Om als sterke vereniging naar buiten te kunnen treden is de NVE buitengewoon lid van de NFN, ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en heeft de NVE eigen statuten.

De NVE is in 1994 ontstaan uit een sportief gezelligheidsclubje. In 1995 werd een interim-bestuur benoemd dat de weg vrij moest maken voor de definitieve oprichting tijdens de eerste algemene ledenvergadering in maart 1996. Vanaf het begin is de NVE een formele gesprekpartner geweest voor de betrokken gemeenten binnen het toenmalige Stadsgewest 's-Hertogenbosch dat o.m. het Engelermeer onder beheer had.

Thans heeft de gemeente 's-Hertogenbosch het beheer over "ons" terrein. Met de medewerkers van de dienst Sport & Recreatie en de strandbadbeheerders heeft het bestuur een uitstekende relatie en samenwerking opgebouwd.

Het doel van de N.V.E.

Is om in een gezellige sfeer als goede vrienden samen naakt te recreeren, jeu de boules te spelen, of op andere wijze sportief bezig te zijn. Natuurlijk kunt u ook rustig van de zon genieten of een gezellig praatje maken.

In het verleden zijn met de gemeente 's-Hertogenbosch, de strandbadbeheerders en de politie afspraken gemaakt en procedures opgesteld om in onverhoopte probleemsituaties op een goede manier te kunnen handelen.

Mede door de goede relatie met de lokale overheid heeft de NVE een aantal voorzieningen van de gemeente 's-Hertogenbosch kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld het sanitairgebouw met daarbij de douches en twee grote jeu de boules-banen. Ook heeft een aantal jaren terug een uitbreiding plaatsgevonden van het naaktstrand.

Wat doet de N.V.E.

De NVE organiseert in het zomerseizoen activiteiten zoals jeu de boules-wedstrijden waar iedereen van jong tot oud aan kan deelnemen, jeu de boules-wedstrijden met een wat professioneler tintje en tafeltennis.

Uitsluitend voor haar leden organiseert de NVE haar jaarlijkse grote barbecue op het naaktstrand aan het Engelermeer, een groots opgezette nieuwjaars-receptie en een algemene ledenvergadering.
Uiteraard zijn de laatste twee activiteiten niet aan het Engelermeer.

Privacy persoonsgegevens

Het bestuur van de NVE hecht grote waarde aan de privacy van haar leden. Daarom worden zonder hun toestemming geen gegevens aan medeleden  en/of derden verstrekt. Bij beeindiging van het lidmaatschap worden de gegevens binnen twee jaar automatisch vernietigd. 

Privacy policy

Lees hieronder onze privacy policy.